Ako na čítanie hravo

Ako pomôcť dieťaťu čítať? 

Môže dieťa začať čítať spontánne? Bez toho, aby sa to cielene učilo? 

Ak máte doma škôlkara, určite ste si všimli, že má záujem o písmená. Prvý záujem je o písanie. Dieťa dokáže rozpoznať tvary písmen, aj písmená napísať, ale ešte ich nedokáže prečítať. Písanie je jednoduchšie lebo dieťaťu stačí analýza slova. Teda rozložiť hlásky.

Na čítanie však potrebujú okrem alanýzy aj syntézu, teda hlásky aj spojiť. Toto v montessori prostredí podporujú trojzložkové karty. Tie už existujú k rozličným témam. Je to karta s obrázkom a textom, karta s textom a karta s obrázkom. Vlastne nenápadné prvé čítanie.

citacie karticky

Pri práci s kartičkami je dôležité začať postupne. Dôležité je ponúknuť dieťaťu najprv len 3 – 5 kariet. Karty pomenujete. Neskôr dávate pokyny: “ukáž …” A až keď ich zvládne samo pomenovať, môžeme ísť ďalej.  Rozložíme karty s obrázkom. K nim dieťa priloží kartu s obrázkom aj textom, aby malo sebakontrolu, až potom prikladá texty.

citacie karticky

Cieľom trojzložkových kariet je učenie sa nových pojmov. Pri tom sa zároveň učia ako sa slovo píše.

Mňa ako učiteľku prvého stupňa fascinoval tento postup, ako sa dieťa naučí čítať bez toho, aby sme slovo rozkúskovali na písmená, tak prirodzene, že si to ani nevšimneme.

Pripravila som karty na čítanie, v ktorých sú len otvorené slabiky. Teda slová, kde sa strieda samohláska a spoluhlaska. A slabiky sú farebne rozlíšené, aby v čítaní pomohli aj deťom s rôznymi ťažkosťami.

citacie karticky

Začnite s malým počtom kariet a jednoslabičnými slovami. Neskôr pridajte dvojslabičné slová, v ktorých sa nachádza de, to, ne, le a dvojhlásky pridajte až neskôr. 

S kartičkami môžete robiť rôzne aktivity:

  • zakryť obrázok a použiť ho ako kontrolu po prečítaní slova,
  • triediť karty podľa slabík,
  • triediť karty podľa rôznych kategórii (živé, neživé, ovocie, zvieratá, …),
  • vykladať slovo z pohyblivej abecedy,
  • prepísať slovo,
  • priraďovať karty k písmenám podľa prvej alebo poslednej hlásky,
  • rozdeliť karty podľa počtu slabík.

 

Hravý tréning nielen čítania nájdete aj v spoločenskej hre Veselé hry s myškou

Vložiť komentár