Kartičky prvé čítanie

Prvé čítanie

 • hravé čítanie
 • veľké alebo malé písmená
 • otvorené slabiky
 • 1 – 4 slabičné slová
 • farebné rozdelenie písmen po slabikách
 • dieťa číta slabiku ako celok
 • 91 kariet
 • ilustrované obrázky
 • reaálne obrázky
 • slovná zásoba
 • čítanie s porozumením

Kartičky pre začínajúcich čitateľov

Na každej karte je obrázok a text rozdelený farebne po slabikách. Použité sú slová s otvorenými slabikami, strieda sa spoluhláska so samohláskou.

Farebné rozdelene slabík deťom pomôže s prečítaním dlhších slov a porozumeniu, čo prečítali. Dieťa číta slabiku ako celok. Popri obrázkoch sa naučí ako sa
ktoré slovo zapisuje, z akých písmen sa skladá.

Práca s kartami
Na začiatok vyberte 3 karty z trojhláskových slov, podľa záujmu dieťaťa a tie pomenujte. V druhom kroku vám môže dieťa podať alebo ukázať čo pomenujete, až v treťom kroku pomenúva karty dieťa.

Postupne zvyšujte počet kariet. Hľadajte akú hlásku počuje na začiatku alebo na konci, v danom slove. Rozlišovanie hlásky a jej pozície v jednotlivých slovách je dôležitá schopnosť pri čítaní.

Dvojslabičné slová pridajte až po zvládnutí jednoslabičných. Slová, v ktorých sa nachádza de, te, ne, le a dvojhlásky pridajte až neskôr a vysvetlite si ich.

Keď má dieťa už písmenká zvládnuté môžete karty rozstrihať a priraďovať text k príslušnému obrázku.

Predajný formulár je vytvorený v systéme SimpleShop.cz.
Dana Skuhrova

Dana Skuhrová

Autorka hier

„Mojou túžbou je podporovať deti a rodičov na ich ceste učením sa a poznávaním. Pripravujem pomôcky, hry a inšpirácie, aby sa deťom aj rodičom veselšie učilo. Autorka hry Veselé hry s myškou