Čítacie kartičky

Otvorené slabiky

Aby sme deťom uľahčili prvé čítanie, aby zažili úspech a radosť z prečítaného

Farebné rozlíšenie

Farebné rozdelenie písmen po slabikách, aby sa deťom ľahšie čítalo

1 - 4 slabičné slová

Karty obsahujú slová v rôznych dĺžkacha náročnostiach gramatických javov

91 kariet

Toľko slov a obrázkov sme vymysleli, aby spĺňali podmienku otvorených slabík a jednoduchých slov pre prvé čítanie

Ilustrované obrázky

Reálne ilustrácie, aby slon nebol ružový a podobne 🙂

Čítanie s porozumením

Dieťa číta slabiku ako celok a priraďuje text k obrázku

Prvé čítanie

slová s otvorenými slabikami

Citacie karticky, prve citanie

Kartičky pre začínajúcich čitateľov

Na každej karte je obrázok a text rozdelený farebne po slabikách. Použité sú slová s otvorenými slabikami, strieda sa spoluhláska so samohláskou.

Farebné rozdelene slabík deťom pomôže s prečítaním dlhších slov a porozumeniu, čo prečítali. Dieťa číta slabiku ako celok. Popri obrázkoch sa naučí ako sa
ktoré slovo zapisuje, z akých písmen sa skladá.

Predajný formulár je vytvorený v systéme SimpleShop.cz.
Dana Skuhrova

Dana Skuhrová

Autorka hier

„Mojou túžbou je podporovať deti a rodičov na ich ceste učením sa a poznávaním. Pripravujem pomôcky, hry a inšpirácie, aby sa deťom aj rodičom veselšie učilo.“

Autorka hry Veselé hry s myškou