Pomôžeme vám odhaliť príčinu problémov učenia sa a podchytíme ju na mieru šitým programom.

Rakúska klinická psychologička a psychoterapeutka Univ. Doz. Dr. Brigitte Sindelar vytvorila metódu na zachytenie a nápravu čiastkových vývinových deficitov. Podľa Brigitte Sindelar je komplexný výkon v písaní a čítaní výsledkom prepojenia čiastkových procesov spracovávania informácií.

Dr. Sindelar prirovnáva vývin dieťaťa k stromu a jednotlivé čiastkové funkcie ku korune, kmeňu a koreňom. Ak sa teda dieťa vyvíja správne, „strom“ by mal rásť a košatieť do krásy. Čiastkové funkcie slúžia na celkový rozvoj dieťaťa.

Čiastkové funkcie sú pamäť, pozornosť, priestorová orientácia, rozlišovanie, prepájanie, postupnosť. Sú rozdelené na sluchovú, vizuálnu a priestorovú oblasť.

Sindelar Malacky

 

Ak sa chcete zbaviť stresu zo školy, porúch učenia, nepozornosti, … absolvujte diagnostiku a tréning:

 

Oslabenie čiastkových funkcií je dôležité podchytiť a trénovať, aby deti nemali v škole ťažkosti s učením sa, či poruchy učenia.

Objednať sa môžete na info@anad.sk alebo 0907396026.

Miesto diagnostiky a kontrolných stretnutí: Malacky, P. Blahu

Viac info o metóde http://www.sindelar.sk/

Odporúčame hravú prípravu predškolákov. Edukačnú spoločenskú hru, s ktorou hravo natrénujete viaceré čiastkové funkcie, prípadne budete mať spätnú väzbu čo dotrénovať.