Pomoc s učením

Rakúska klinická psychologička a psychoterapeutka Univ. Doz. Dr. Brigitte Sindelar vytvorila metódu na zachytenie a nápravu čiastkových vývinových deficitov v spracovávaní informácií od 3 rokov až neobmedzene. Podľa Brigitte Sindelar je komplexný výkon v písaní a čítaní výsledkom prepojenia čiastkových procesov spracovávania informácií.

Dr. Sindelar prirovnáva vývin dieťaťa k stromu a jednotlivé čiastkové funkcie ku korune, kmeňu a koreňom. Ak sa teda dieťa vyvíja správne, „strom“ by mal rásť a košatieť do krásy. Teda čiastkové funkcie slúžia na celkový rozvoj dieťaťa. Každý človek, v závislosti od jeho genetických a biologických predpokladov, sa v detstve vyvíja rovnomerne priemerne, nadpriemerne alebo podpriemerne. Vplyv na vývoj môžu mať však isté rušivé faktory, ktorých dôsledkom je nerovnomerný vývin, čiže vznik tzv. deficitov čiastkových funkcií.

Sindelar trener

 

Diagnostika a tréning:

  • Ak sa chcete zbaviť stresu zo školy porúch učenia, porúch pozornosti, …
  • Zistíme oslabenia dielčieho oslabenia výkonu podľa metódy Dr. Sindelar
  • Na prvom stretnutí objasníme pomocou metódy zachytenia deficitov čiastkových funkcií pani Dr. Brigitte Sindelar, či a príp. aké oslabenie dielčich funkcií má Vaše dieťa. Tento termín si je nutný dohodnúť doobeda, aby dieťa bolo odpočinuté.
  • Na druhom stretnutí Vás a Vaše dieťa oboznámime s vyhodnotením testu. Ak bude prítomné oslabenie dielčieho výkonu jednej alebo viacerých čiastkových funkcií, zostavíme Vášmu dieťaťu na mieru šitý tréningový program (terapeutický plán)
  • Tréning oslabení čiastkových funkcií sa bude robiť doma 10 min denne. (s CD alebo papierovou verziou tréningového programu Dr. Sindelar) a sprevádzaný bude pravidelnými kontrolnými termínmi u nás.
  • Oslabenie čiastkových funkcií je dôležité podchytiť a trénovať, aby deti nemali v škole ťažkosti s učením či poruchy učenia

Pomôžeme odhaliť príčinu problémov s učením sa, prídeme na koreň problému a podchytíme ho na mieru šitým programom.

Objednať sa môžete na info@anad.sk alebo 0907396026

Miesto diagnostiky a kontrolných stretnutí: Záhorácka 17, Malacky alebo Bratislava – Dlhé diely

viac info o metóde http://www.sindelar.sk/