Pomoc s učením

Sindelar metóda

Dieťa

Ak sa chcete zbaviť stresu zo školy, porúch učenia, nepozornosti, … absolvujte diagnostiku a tréning.

Sindelar metóda

Pomôžeme vám odhaliť príčinu problémov učenia sa a podchytíme ju na mieru šitým programom.

Rakúska klinická psychologička a psychoterapeutka Univ. Doz. Dr. Brigitte Sindelar vytvorila metódu na zachytenie a nápravu čiastkových vývinových deficitov. Podľa Brigitte Sindelar je komplexný výkon v písaní a čítaní výsledkom prepojenia čiastkových procesov spracovávania informácií.

Dr. Sindelar prirovnáva vývin dieťaťa k stromu a jednotlivé čiastkové funkcie ku korune, kmeňu a koreňom. Ak sa teda dieťa vyvíja správne, „strom“ by mal rásť a košatieť do krásy. Čiastkové funkcie slúžia na celkový rozvoj dieťaťa.

 

Sindelar Malacky

Spoločné stretnutie

Pomocou diagnostiky zostavenej Dr. Sinelar zistíme jednotlivé čiastkové oslabenia. 

Diagnostika trvá okolo 1 hodiny. Prebieha v Zohore.

Vyhodnotenie diagnostiky

Oboznámime Vás s vyhodnotením testu a zostavíme Vášmu dieťaťu na mieru šitý tréningový program.

Tréning

Tréning oslabení čiastkových funkcií budete robiť doma, 10 min denne (s CD alebo papierovou verziou tréningového programu Dr. Sindelar)

Priebežná kontrola

Súčasťou tréningu sú priebežné kontroloné stretnutia a prekontrolovanie jednotlivých oblastí.

Ako to prebieha?

Čiastkové funkcie sa dajú natrénovať!

Čiastkové funkcie sú pamäť, pozornosť, priestorová orientácia, rozlišovanie, prepájanie, postupnosť. Sú rozdelené na sluchovú, vizuálnu a priestorovú oblasť.

je dôležité podchytiť a trénovať, aby deti nemali v škole ťažkosti s učením sa, či poruchy učenia

Odporúčame hravú prípravu predškolákov. Edukačnú spoločenskú hru, s ktorou hravo natrénujete viaceré čiastkové funkcie, prípadne budete mať spätnú väzbu čo dotrénovať.

Vesele hry s myskou

Veselé hry s myškou

Hra rozvíja schopnosti dieťaťa ako sú pamäť, pozornosť, jemná a hrubá motorika, reč, matematické predstavy, priestorová orientácia

Cerifikovaný Sindelar tréner

Mgr. Dana Skuhrová

Napíšte mi:

Dana Skuhrova

Som mamou 3 detí a učiteľkou I. stupňa. Vyrábam edukačné hry a pomôcky. Pri tvorbe hier sa nechávam viesť deťmi, vedomosťami z pedagogiky, motessori pedagogiky a Sindelar výcviku.