Pomoc s učením

  • Zamieňa si dieťa písmená?
  • Má ťažkosti s čítaním?
  • Opakuje stále tie isté chyby?
  • Má okolo seba neporiadok?
  • Vynecháva činnosti?
  • Prípadne ďalšie ťažkosti spojené s učením sa?

Pomôžeme vám odhaliť príčinu problémov učenia sa a podchytíme ju na mieru šitým programom.

Rakúska klinická psychologička a psychoterapeutka Univ. Doz. Dr. Brigitte Sindelar vytvorila metódu na zachytenie a nápravu čiastkových vývinových deficitov. Podľa Brigitte Sindelar je komplexný výkon v písaní a čítaní výsledkom prepojenia čiastkových procesov spracovávania informácií.

Dr. Sindelar prirovnáva vývin dieťaťa k stromu a jednotlivé čiastkové funkcie ku korune, kmeňu a koreňom. Ak sa teda dieťa vyvíja správne, „strom“ by mal rásť a košatieť do krásy. Čiastkové funkcie slúžia na celkový rozvoj dieťaťa.

Čiastkové funkcie sú napr. pamäť, pozornosť, … Sú rozdelené na sluchovú, vizuálnu a priestorovú oblasť.

Sindelar Malacky

 

Ak sa chcete zbaviť stresu zo školy, porúch učenia, pozornosti, … absolvujte diagnostiku a tréning:

  • Zistíme oslabenia dielčieho oslabenia výkonu podľa metódy Dr. Sindelar, v Malackách
  • Na prvom stretnutí pomocou metódy pani Dr. Brigitte Sindelar zistíme či a príp. aké oslabenie dielčích funkcií má Vaše dieťa
  • Na druhom stretnutí Vás oboznámime s vyhodnotením testu. Ak bude prítomné oslabenie zostavíme Vášmu dieťaťu na mieru šitý tréningový program
  • Tréning oslabení čiastkových funkcií budete robiť doma, 10 min denne. (s CD alebo papierovou verziou tréningového programu Dr. Sindelar)

 

Oslabenie čiastkových funkcií je dôležité podchytiť a trénovať, aby deti nemali v škole ťažkosti s učením sa, či poruchy učenia

Objednať sa môžete na info@anad.sk alebo 0907396026

Miesto diagnostiky a kontrolných stretnutí: Malacky, P. Blahu

Viac info o metóde http://www.sindelar.sk/

Odporúčame hravú prípravu predškolákov. Edukačnú spoločenskú hru, s ktorou hravo natrénujete viaceré čiastkové funkcie, prípadne budete mať spätnú väzbu čo dotrénovať.