Úlohy sú rozdelené do šiestich oblastí

Grafomotorika

K hre budete potrebovať už len papiere a ceruzku. Pod fialovou farbou nájdete úlohy pri ktorých budete kresliť a písať, a zároveň trénovať ďalšie oblasti.

Jemná motorika

Vo vrecúškach sú ukryté rôzne drobnosti. Úlohy sú zamerané aj na rozvoj ďalších oblastí ako matematické predstavy, priestorová orientácia.

Kognitívna oblasť

Sem patrí vnímanie, predstavivosť, pamäť, pozornosť, vnímanie, myslenie, reč. Ovplyvňujú všetky ostatné oblasti. Oblasti sa prelínajú vo viacerých úlohách.

Hrubá motorika

Pohyb je základom všetkých ďalších zručností. Deti majú z neho radosť a aktívne oddychujú.

Reč

Úlohy na rozvoj slovnej zásoby, reči, uvedomovania si hlásky v slovách, rozdelenie na slabiky, tvorivosť

Pozornosť

Pozornosť patrí do kognitívnej oblasti. Na nej stavajú ďalšie funkcie, preto má táto oblasť v hre svoje dôležité miesto.

Obsah vrecúšok:

drevené kocky, kvietky, motýle, korálky a drôtik na navliekanie, kamienky, trojuholníky v rôznej veľkosti, kartičky s vetami, drobnosti na tréning pamäti. Konkrétny obsah vrecúšok sa môže líšiť, v závislosti od možností dodávateľa.